W informacji prasowej podano, że powołanie funduszu poprzedziły kilkumiesięczne przygotowania, które nadzorował wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotr Gliński.

Jak napisano, "Fundusz Patriotyczny to program od dawna wyczekiwany przez patriotyczne środowiska społeczne, które po 1989 roku nie uzyskały możliwości w pełni swobodnego korzystania na równych prawach ze wsparcia państwa polskiego".

"Obecnie to zmieniamy i dzięki wsparciu naszego rządu organizacje zaangażowane w kultywowanie pamięci narodowej, przypominanie dziejów naszych Bohaterów, troskę o prawdę historyczną zyskują instytucjonalne i finansowe wzmocnienie. Chcemy w ten sposób nadrobić stracony czas i dać szansę grupom pasjonatów, patriotów-społeczników na skuteczną i nieskrępowaną oddolną aktywność"

- wskazano.

Wyjaśniono, że Fundusz Patriotyczny będzie funkcjonować w ramach Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego – państwowej instytucji kultury powołanej w lutym 2020 roku, a której zadaniem jest ochrona polskiego dziedzictwa Chrześcijańskiej Demokracji i ruchu narodowego.

"Celem i podstawowym zadaniem programu jest zatem wspieranie wszelkiego rodzaju podmiotów społeczeństwa obywatelskiego: fundacji, stowarzyszeń i innych środowisk pozarządowych, ale także instytucji samorządowych. Każda zgłoszona inicjatywa będzie starannie analizowana przez szerokie grono doświadczonych ekspertów. Każdy wniosek będzie rozpatrywany przez dwóch niezależnych od siebie rzeczoznawców. W przypadku, gdy ich oceny będą zbyt mocno od siebie odbiegać, wniosek trafi do oceny trzeciego eksperta. Taki mechanizm zagwarantuje, że pieniądze publiczne zostaną rozdysponowane we właściwy, odpowiedzialny i transparentny sposób"

- przekazano w komunikacie prasowym.

Poinformowano, że przewiduje się uruchomienie dwóch ścieżek dotacyjnych (Priorytet I i Priorytet II): "miękkiej" oraz "twardej". "W ramach programu tzw. +miękkiego+ będzie można się ubiegać o dofinansowanie organizowania projektów kulturalnych, edukacyjnych i naukowych: konferencji, odczytów, koncertów itp. Tu wsparcia będą mogły szukać podmioty działające np. w grupach rekonstrukcyjnych czy w ramach organizacji promujących historię Polski. W ramach programu tzw. +twardego+ będą finansowane duże przedsięwzięcia inwestycyjne i infrastrukturalne czy szkoleniowe, które mają na celu wzmacnianie instytucjonalne/organizacyjne zaplecza obozu patriotycznego" - wyjaśniono.

W sumie budżet Funduszu Patriotycznego wyniesie 30 mln zł.

Nabór wniosków do programów Funduszu rozpoczął się 25 marca i potrwa 30 dni (do 25 kwietnia włącznie).

Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu, w tym regulamin, będzie można znaleźć na stronie www.fundusz-patriotyczny.pl lub fp.idmn.pl.