Dziś w południe Nuncjatura Apostolska opublikowała dwa komunikaty Stolicy Apostolskiej dotyczące decyzji podjętych wobec byłego metropolity gdańskiego abp. Sławoja Leszka Głódzia i byłego ordynariusza kaliskiego, bp. Edwarda Janiaka.

W obu komunikatach poinformowano, że Watykan, "działając na podstawie przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego i motu proprio Papieża Franciszka "Vos estis lux mundi", przeprowadził "postępowanie dotyczące sygnalizowanych zaniedbań (...) w sprawach nadużyć seksualnych popełnionych przez niektórych duchownych wobec osób małoletnich, oraz innych kwestii związanych z zarządzeniem diecezją".

Obaj duchowni - w wyniku prowadzonego postępowania - zostali objęci nakazem zamieszkania poza diecezją, którą kierowali (bp Janiak - kaliską, abp Głódź - gdańską), zakazem uczestniczenia w jakichkolwiek publicznych celebracjach religijnych lub spotkaniach świeckich na terenie wspomnianych diecezji oraz nakazem wpłaty z osobistych funduszy odpowiedniej sumy na rzecz „Fundacji św. Józefa”, z przeznaczeniem na działalność prewencyjną i pomoc ofiarom nadużyć.

(źródło: nuncjatura.pl)

Więcej informacji wkrótce.