Mercedes-Benz eActros, napędzany wyłącznie elektrycznym napędem akumulatorowym, od lipca 2019 r. dobrze sprawdza się w intensywnych testach praktycznych w firmie Logistik Schmitt. Na drogach północnego Schwarzwaldu eActros pokonał już łącznie ok. 50 tysięcy kilometrów podczas 5 tysięcy przejazdów, przewożąc ponad 100 tysięcy nośników ładunku. Przetransportował w ten sposób ok. 30 tysięcy ton ładunku. Eksploatacja eActrosa w firmie Logistik Schmitt dowodzi więc, że ciężarówka z elektrycznym napędem akumulatorowym może wykonywać te same zadania, co konwencjonalny pojazd z silnikiem wysokoprężnym. Częścią wieloletnich testów ciężkiej ciężarówki elektrycznej, przeprowadzanych w dolinie rzeki Murg w pobliżu Rastatt i Gaggenau, będzie zaplanowane na czas późniejszy porównanie tego systemu napędu z zasilaniem pojazdu z napowietrznej sieci trakcyjnej (eWayBW) – sam Daimler nie planuje ciężarówek napędzanych z sieci trakcyjnej. Prototyp eActrosa już od 2018 r. jest z powodzeniem eksploatowany przez wielu innych klientów. Rozpoczęcie produkcji seryjnej eActrosa w fabryce w Wörth zaplanowano na bieżący rok.


„Nasze działania rozwojowe koncentrujemy na dwóch prawdziwie neutralnych pod względem lokalnej emisji CO2, całkowicie elektrycznych systemach napędowych: napędzie akumulatorowym i wodorowych ogniwach paliwowych. Umożliwiają nam one uwzględnienie wszystkich rodzajów zastosowań naszych klientów przy zachowaniu pełnej elastyczności wyboru tras” - zaznaczył dr Manfred Schuckert, odpowiedzialny za kwestie emisji i bezpieczeństwa w dziale kontaktów zewnętrznych Daimler Commercial Vehicles.


Opierając się na swoich pozytywnych doświadczeniach, firma Logistik Schmitt już od stycznia tego roku używa eActrosa dodatkowo na nowej, bardziej wymagającej trasie, wiodącej drogą B462. Jej przebieg pokrywa się w dużej mierze z planowaną trasą napowietrznej linii trakcyjnej eWayBW. Start eActrosa na wspomnianej trasie przewidywano pierwotnie na połowę 2021 r. – z udziałem udoskonalonego wariantu tej elektrycznej ciężarówki. Eksperci Mercedes-Benz chcą jednak również wykorzystać możliwość gruntownego sprawdzenia aktualnego prototypu. Ponieważ eActros zasilany jest wyłącznie akumulatorowo, oferuje pełną elastyczność krótkoterminowych zmian trasy. Jego nowy dzienny przebieg wynosi od 250 do 300 kilometrów – czyli o ponad 100 kilometrów więcej niż dotychczas. Podczas gdy dotąd masa ładunku eActrosa wynosiła zazwyczaj ok. czterech ton, teraz, na trasie dodatkowej przewozi najczęściej wielokrotnie więcej. Wykorzystanie eActrosa na nowej trasie stanowi już pierwszy krok w kierunku jego porównania z eWayBW. Tego lata Mercedes-Benz Trucks planuje przekazać firmie Logistik Schmitt udoskonalony, przedseryjny prototyp eActrosa. Informację tę ogłosiły w tym miesiącu Mercedes-Benz Trucks i Logistik Schmitt podczas cyfrowego eventu w Muzeum Unimog w Gaggenau, znajdującego się bezpośrednio przy drodze B462.
 

Oprócz realizowanych od 2019 r. przejazdów między bazą logistyczną w Ötigheim, należącą do firmy Logistik Schmitt, a zakładem w Rastatt, będącym częścią fabryki Mercedes-Benz w Gaggenau, teraz eActros odbywa również kursy z Ötigheim do fabryki Mercedes-Benz w Gaggenau – drogą B462. Także na tej trasie Logistik Schmitt używa eActrosa zamiast konwencjonalnej ciężarówki z silnikiem wysokoprężnym. eActros wykonuje codziennie sześć 14-kilometrowych kursów do Rastatt i sześć 28-kilometrowych kursów do Gaggenau, co daje w sumie dwanaście kursów w systemie trzyzmianowym. Rzeczywista liczba przejechanych kilometrów wynosi łącznie nawet do 300 dziennie. Wynika to częściowo z przejazdów na terenach zakładowych. Ładowanie akumulatorów eActrosa z mobilnej stacji ładującej odbywa się pomiędzy poszczególnymi przejazdami, w trakcie załadunku i rozładunku pojazdu na terenie zakładowym Logistik Schmitt. Do Rastatt eActros przewozi obudowy skrzyń biegów, a do Gaggenau dostarcza komponenty do osi. Latem 2021 r. obecnie eksploatowany pojazd zostanie zastąpiony udoskonalonym, przedseryjnym prototypem eActrosa. Zasięg dotychczasowego prototypu po jednokrotnym ładowaniu akumulatorów wynosi ok. 200 kilometrów, a zasięg nowego pojazdu znacznie go przekroczy.