Woda pitna jest cennym i deficytowym zasobem: 2,2 miliarda ludzi na całym świecie nie ma regularnego dostępu do czystej wody. Organizacja Narodów Zjednoczonych szacuje, że do 2050 roku zapotrzebowanie na wodę pitną może wzrosnąć o 55 procent. Woda jest również niezbędna w produkcji samochodów, na przykład w lakierni lub podczas testów szczelności.

 „Naszym celem jest radykalne zmniejszenie zużycia wody słodkiej i zredukowanie o połowę zużycia wody na wyprodukowany pojazd do roku 2035. Już teraz - tam, gdzie to możliwe - korzystamy z wody z recyklingu, która była wielokrotnie wykorzystywana w cyklu, a następnie uzdatniana. Naszą wizją jest posiadanie zamkniętych obiegów wody we wszystkich naszych zakładach produkcyjnych.” - zaznaczył Peter Kössler, członek zarządu AUDI AG ds. produkcji i logistyki.

Wartość wody w różnych miejsca na świecie jest różna. Audi, w celu nadania ukierunkowanego priorytetu działaniom mającym na celu jej ochronę, zawsze bierze ten czynnik pod uwagę przy uruchamianiu nowej lokalizacji. Uwzględnienie uwarunkowań regionalnych pozwala na realizację założonych, oszczędnościowych działań na obszarach, na których woda jest szczególnie cenna. W ten sposób, ekologicznie ważone zużycie wody w produkcji ma do roku 2035 zostać zredukowane z obecnej średniej wynoszącej około 3,75 metra sześciennego do około 1,75 metra sześciennego na wyprodukowany samochód.

Audi México jest pionierem, jeśli chodzi o ekonomiczne wykorzystanie wody jako zasobu. Meksykańska fabryka czterech pierścieni jest pierwszym na świecie zakładem produkcyjnym, który produkuje pojazdy bez odprowadzania zanieczyszczonej wody na zewnątrz, i robi to już od roku 2018. Biologiczna oczyszczalnia z systemem ultrafiltracji i odwróconej osmozy zbiera wodę zanieczyszczoną podczas produkcji, oczyszcza ją i wprowadza z powrotem do obiegu w zakładzie. Fabryka wykorzystuje oczyszczoną wodę jako użytkową, ponownie stosując ją w produkcji lub np. do podlewania terenów zielonych.

W zakładzie w Neckarsulm ma powstać zamknięty obieg wody pomiędzy fabryką, a sąsiadującą z nią, należącą do związku okolicznych gmin oczyszczalnią komunalną. Jeszcze przed rozpoczęciem budowy nowego wodociągu, Audi testuje procedurę w instalacji pilotażowej. Woda powracająca z oczyszczalni trafia do zbiornika w północnej części terenu zakładu, gdzie za pomocą systemów filtrów i membran jest oczyszczana w celu ponownego wykorzystania w produkcji. Jakość wody jest podczas całego procesu ściśle kontrolowana. Kontrola jakości obejmuje również analizy laboratoryjne, które co dwa tygodnie określają właściwości oczyszczonej wody. Jeśli testy wypadną pomyślnie, budowa nowej instalacji wodociągowej ma się rozpocząć w 2022 roku, a zakład ma zamknąć obieg wody począwszy od 2025 roku.

Od 2019 r. w zakładzie w Ingolstadt działa nowe centrum zaopatrzenia w wodę użytkową. Wykorzystując dodatkowo wcześniej działający system oczyszczania, mniej więcej połowa zanieczyszczonej wody powstającej w zakładzie może być w ten sposób wprowadzana do obiegu, gdzie jest oczyszczana ponownie i przygotowywana do użycia. Zanim taka woda zostanie efektywnie wykorzystane w produkcji jako woda użytkowa, jest oczyszczana w trzech etapach. Najpierw przechodzi przez instalację chemiczno-fizyczną, która neutralizuje elementy alkaliczne i kwaśne oraz usuwa metale ciężkie, a następnie trafia do bioreaktora membranowego, stanowiącego serce centrum zaopatrzenia w wodę użytkową. Tutaj woda produkcyjna jest mieszana ze ściekami sanitarnymi, a składniki organiczne są usuwane. W pierwszej kolejności, wszelkie pozostałe sole są usuwane poprzez odwróconą osmozę. Tak oczyszczona, jest następnie ponownie wprowadzaną do obiegu jako woda technologiczna. W ten sposób Audi oszczędza rocznie do 300 000 metrów sześciennych świeżej wody.

Ponadto Audi, aby pokryć własne zapotrzebowanie w sposób jak najbardziej chroniący zasoby naturalne, wykorzystuje w wielu zakładach zbiorniki retencyjne na wodę deszczową. Na terenie zakładu Audi México znajduje się zbiornik o pojemności 240 000 metrów sześciennych. Zapełnia się on w porze deszczowej, która trwa tam około sześciu miesięcy - od maja do października. Zebrana i oczyszczona woda deszczowa jest wykorzystywana w zakładzie. Audi zbiera również wodę deszczową w podziemnych zbiornikach retencyjnych na terenie zakładu w Ingolstadt, aby wprowadzić ją do obiegu jako wodę technologiczną. W zależności od warunków pogodowych, rocznie można zebrać do 250 000 metrów sześciennych wody deszczowej. W kolejnych latach wykorzystanie wody deszczowej ma być zwiększane również w innych zakładach koncernu.