Nieprawdziwe są doniesienia medialne dotyczące możliwości szczepienia norek przeciwko COVID-19. Szczepionka Zoetis SARS-CoV-2 jest eksperymentalnym produktem leczniczym, który nie posiada rejestracji, a co za tym idzie nie jest dopuszczona do obrotu. Nie ma obecnie możliwości zastosowania jej ani u norek, ani u zwierząt towarzyszących człowiekowi - poinformowało ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi.

Ministerstwo oraz naukowcy z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego (PIWet-PIB) w Puławach na bieżąco śledzą i wnikliwie analizują  możliwości zastosowania szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 u zwierząt towarzyszących człowiekowi, a także u norek. 

Z informacji, jakie zostały przekazane dyrektorowi PIWet-PIB wynika, że prace nad rozwojem szczepionki przeciw SARS-CoV-2, w odniesieniu do jej potencjalnej skuteczności w stosowaniu u zwierząt, cały czas trwają. Na tym etapie nie można jeszcze podać precyzyjnej i wiążącej informacji o poziomie skuteczności preparatu.

Przy czym ministerstwo oraz PIWet-PIB podzielają opinię firmy prowadzącej prace nad szczepionką, że: „zarażenie norek SARS-CoV-2 skutkowało powstaniem nowych wariantów wirusa i zagrożeniem dla zdrowia ludzi oraz bezpośrednim wpływem na wystąpienie choroby u norek, ukazując tym samym pilną potrzebę podejścia do zakażenia u norek hodowlanych jako do całościowej kontroli nad chorobą”. 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi polecił dyrektorowi PIWet-PIB w Puławach, prof. Krzysztofowi Niemczukowi wyjaśnienie wszystkich możliwych wątpliwości natury epizootycznej oraz administracyjnej. Zweryfikowane zostaną między innymi informacje dotyczące etapów procesu rejestracji preparatu i ewentualnego dopuszczenia do stosowania w innych państwach UE lub w USA.Artykuł pochodzi ze strony filarybiznesu.pl